Home

Zoekt u tijdelijk extra ondersteuning binnen uw organisatie door een resultaatgerichte teamspeler, dan ben ik u graag van dienst. Met 20 jaar ervaring op het gebied van marketing & communicatie, help ik u graag bij:

Marktonderzoek / Informatievoorziening:
 • Inventarisatie en optimalisatie van de informatievoorziening binnen uw organisatie.
 • Inventarisatie van eventuele informatiegaps binnen de organisatie.
 • Ondersteuning in de besluitvorming d.m.v. marketinganalyses (SWOT, Porter, Ansoff, BCG, RFM etc.)
 • Opzet van tijdelijke of continue extra informatiestromen o.b.v. marktonderzoek.
 • Begeleiding van marktonderzoektrajecten.

Marketing:
 • Advisering van de organisatie ten aanzien van te volgen marketing strategie
 • Opstellen van marketing plannen voor bestaande of nieuwe PMC's
 • Tijdelijke extra ondersteuning van de marketing afdeling
 • Specifieke marketing of bedrijfskunde gerelateerde opdrachten

Communicatie vraagstukken
 • Advisering van de organisatie ten aanzien van imago en communicatie boodschap
 • Advisering van de organisatie op het gebied van communicatie-uitingen en PR
 • Tijdelijke ondersteuning van de communicatie

Procesbegeleiding bij doorvoering van de strategie in de organisatie
 • Aansturing van de marketing-  of communicatie afdeling 
 • Procesbewaking: zijn individuele stappen in lijn met de overall strategie?